• کدخبر: 216
  • تاریخ انتشار خبر: ۴:۵۶ ب.ظ - پنج شنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۹
گزیده ای از نیایش های شهید دکتر مصطفی چمران (۱)

گزیده ای از نیایش های شهید دکتر مصطفی چمران (۱)

کنکاش

ای خدای بزرگ

من فقط به خاطر این لحظه زنده ام ، من همه حیات خود را گذرانده ام تا برای چنینن لحظه ای آماده شوم ، لحظه شهادت .

ای خدا

مرا بسوزان ، استخوان هایم را خرد کن ، خاکسترم را به باد بسپار ، ولی لحظه ای مرا از خود دور مساز .

خدایا

آن چنان مارا جذب کن که جز به تو نیندیشیم ، و جز تو را نخواهیم ، و جز تو به سوی کسی نرویم ، و همه خود خواهی ها و خود بینی ها رادر مذبحه بارگاه تو قربانی کنیم .

ای خدای بزرگ

چیزهایی که برای دیگران لذت بخش است ، مرا خسته میکند .

چیزهایی که دیگران به دنبال آن می دوند ، من از آن میگریزم .

فقط یه فرشته آسمانی است که همیشه به قلب و جان من سایه می افکند ، و آن دوست قدیمی من غم است .

پروردگارا

آن چنان ما را از دنیا و مافیها بی نیاز کن ، که در قربان گاه عشق تو ، همچون ابراهیم مشتاقانه حاضر شویم ، تا اسماعیل وجود خود را در راه هدف مقدست قربانی کنیم .

خدایا

توراشکر می کنم که تکامل انسان را در مبارزه و سختی و مشقت قرار دادی ، و خوشی و آرامش و استراحت و جمود را سبب مرگ و نیستی کردی .

خدایا

توراشکر میکنم که به من توکل و رضا اعطا کردی ، و در سخت ترین طوفان ها و خطرناکترین گردابها آن چنان به من آرامش دادی که با سرنوشت آشتی کردم .

پروردگارم

از میان خلوت آسمانها موسیقی وجود را میشنوم ، و آن چنان هستی ام را پر میکند ، که گویی چیزی جز موج موسیقی وجود نیستم .

خدایا

تو میخواستی که صحنه ترا ژدی امتحان ، کامل باشد ، و تمام عوامل نابود کننده و شکننده و منحرف کننده مارا محاصره کنند ، تا ایمان و اراده ما را درشکست و ناامیدی امتحان کنی.

خدایا

ماراببخش ، گناهانی را که میکنیم ، و باهزار قدرت عقل توجیه میکنیم ، و خود از بدی آن آگاهی نداریم.

درج دیدگاه

آخرین اخبار