اصفهان بیدار

گزیده ای از نیایش های شهید دکتر مصطفی چمران (۱)

کدخبر: 216
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۰ در ساعت ۴:۵۶ ب.ظ

کنکاش [1]

ای خدای بزرگ

من فقط به خاطر این لحظه زنده ام ، من همه حیات خود را گذرانده ام تا برای چنینن لحظه ای آماده شوم ، لحظه شهادت .

ای خدا

مرا بسوزان ، استخوان هایم را خرد کن ، خاکسترم را به باد بسپار ، ولی لحظه ای مرا از خود دور مساز .

خدایا

آن چنان مارا جذب کن که جز به تو نیندیشیم ، و جز تو را نخواهیم ، و جز تو به سوی کسی نرویم ، و همه خود خواهی ها و خود بینی ها رادر مذبحه بارگاه تو قربانی کنیم .

ای خدای بزرگ

چیزهایی که برای دیگران لذت بخش است ، مرا خسته میکند .

چیزهایی که دیگران به دنبال آن می دوند ، من از آن میگریزم .

فقط یه فرشته آسمانی است که همیشه به قلب و جان من سایه می افکند ، و آن دوست قدیمی من غم است .

پروردگارا

آن چنان ما را از دنیا و مافیها بی نیاز کن ، که در قربان گاه عشق تو ، همچون ابراهیم مشتاقانه حاضر شویم ، تا اسماعیل وجود خود را در راه هدف مقدست قربانی کنیم .

خدایا

توراشکر می کنم که تکامل انسان را در مبارزه و سختی و مشقت قرار دادی ، و خوشی و آرامش و استراحت و جمود را سبب مرگ و نیستی کردی .

خدایا

توراشکر میکنم که به من توکل و رضا اعطا کردی ، و در سخت ترین طوفان ها و خطرناکترین گردابها آن چنان به من آرامش دادی که با سرنوشت آشتی کردم .

پروردگارم

از میان خلوت آسمانها موسیقی وجود را میشنوم ، و آن چنان هستی ام را پر میکند ، که گویی چیزی جز موج موسیقی وجود نیستم .

خدایا

تو میخواستی که صحنه ترا ژدی امتحان ، کامل باشد ، و تمام عوامل نابود کننده و شکننده و منحرف کننده مارا محاصره کنند ، تا ایمان و اراده ما را درشکست و ناامیدی امتحان کنی.

خدایا

ماراببخش ، گناهانی را که میکنیم ، و باهزار قدرت عقل توجیه میکنیم ، و خود از بدی آن آگاهی نداریم.


[1] کنکاش: http://www.besf.ir/