اصفهان بیدار

جشن باشکوه ولادت هشتمین نور امامت در پارک کوهستانی صفه/ تصاویر

کدخبر: 74305
مرداد ۱۴, ۱۳۹۶ در ساعت ۸:۴۸ ق.ظ

به گزارش صاحب نیوز؛ [1] ویژه برنامه جشن ولادت امام رضا (ع) به همت ناحیه مقاومت بسیج امام رضا (ع) شب گذشته با حضور اقشار مختلف مردم در پارک کوهستانی صفه برگزار شد.

حضور خادمان حرم رضوی، اجرای میلاد هارونی، اهتزاز پرچم حرم مطهر رضوی و اجرای نمایشنامه های فرهنگی اجتماعی از قسمت های جالب این جشن باشکوه بود.


[1] صاحب نیوز؛: http://sahebnews.ir/

[2] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/8.jpg

[3] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/7.jpg

[4] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/9.jpg

[5] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/10.jpg

[6] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/11.jpg

[7] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/12.jpg

[8] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/14.jpg

[9] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/15.jpg

[10] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/16.jpg

[11] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/17.jpg

[12] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/13.jpg

[13] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/18.jpg

[14] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/6.jpg

[15] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/20.jpg

[16] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/21.jpg

[17] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/22.jpg

[18] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/23.jpg

[19] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/24.jpg

[20] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/25.jpg

[21] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/26.jpg

[22] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/27.jpg

[23] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/4.jpg

[24] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/28.jpg

[25] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/29.jpg

[26] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/30.jpg

[27] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/31.jpg

[28] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/34.jpg

[29] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/35.jpg

[30] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/36.jpg

[31] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/شاخص.jpg

[32] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/1.jpg

[33] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/2.jpg

[34] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/3.jpg

[35] تصویر: http://esfahanebidar.ir/wp-content/uploads/2017/08/5.jpg