اخذ ویزا برای دانشجویان در کشور مالزی

برای دانشجویان که قصد تحصیل در مالزی را دارند ، در زیر موارد لازم و مراحل نحوه درخواست ویزای تحصیلی مالزی از آورده شده است.

این فرایند برای هر دانش آموز مشتاق آسان و ساده ساخته شده است. در مرحله اول ، آنچه دانشجویان به آن نیاز خواهند داشت:

شرایط لازم برای درخواست ویزای دانشجویی در مالزی:

  • فرم درخواست ویزای دانشجویی توسط متقاضی تکمیل و امضا شده است
  • نامه پیشنهادی از موسسه آموزشی منتخب که توسط بخش پاس و مجوز در دفتر مهاجرت مالزی تأیید شده است
  • دو عکس با اندازه گذرنامه
  • دو عکس از گذرنامه خود را
  • رونوشت (های) دانشگاهی سوابق
  • اثبات دوره تحصیل تمام وقت مصوب وزیر امور داخلی
  • اثبات توان مالی برای تأمین هزینه دوره و سایر هزینه ها
  • گواهی سلامت
  • شواهد امنیتی و پیوند شخصی
  • دانشجویان باید هنگام ورود ، نامه های تأیید خود را نشان دهند

مراحل درخواست ویزای دانشجویی:

دولت مالزی روند استفاده از ویزای دانشجویی را پذیرفته و برای هر کسی که می خواهد در این کشور تحصیل کند ، به راحتی تصویب می کند ، زیرا دانشجویان دیگر مجبور نیستند با سفارت محلی مالزی خود تماس بگیرند.

مراحل به شرح زیر است:

دانشجویان می توانند تقاضای گذرنامه دانشجویی را مستقیماً از موسسه منتخب درخواست دهند و می توانند فرم درخواست خود را مستقیماً به موسسه خاص ارائه دهند.

گذرنامه دانشجویان باید بیش از 1 سال اعتبار داشته باشد. اگر کوتاه تر از آن دوره باشد ، پاس دانشجویی آنها پردازش نمی شود.

منتظر تأیید پذیرش باشید

دانشجویان آینده نگر از طریق مؤسسه آموزشی که فرد انتخاب کرده است ، از اداره درخواست مهاجرت در مالزی از وضعیت درخواست خود مطلع می شوند. اعلان قبولی معمولاً طی یک هفته (7 روز) ارسال می شود.

مدارک لازم را ارسال کنید

دانشجویان برای دریافت گذرنامه دانشجویی برای تحصیل در مالزی باید کلیه مدارک ویزای لازم را ارائه دهند و آن مدارک را به موسسه مربوطه ارسال کنند.

موسسه نامه ای را برای تایید گذرنامه دانشجویی برای شما ارسال می کند.

نامه تصویب پاس دانشجویی توسط اداره مهاجرت مالزی منتشر می شود و پس از پذیرش آنها به موسسه تحویل داده می شود. سپس این موسسه این نامه تصویب را برای دانشجویان ارسال می کند.

به موسسه اطلاع دهید

دانش آموزان قبل از ورود به مالزی باید از محل فرودگاه ، شماره پرواز و تاریخ و زمان ورود خود به این موسسه مطلع شوند.

نماینده ای از این موسسه در محل بازرسی مهاجرت در فرودگاه مالزی از آنها استقبال می کند. در مرحله بعد ویزای دانشجویان از طریق تأیید گذرنامه ملی معتبر برای آنها صادر می شود.

منتظر برچسب Student Pass خود باشید

ظرف 2 هفته گذرنامه دانشجویان به اداره مهاجرت ارسال می شود و یک برچسب گذرنامه دانشجویی به آن الصاق می شود.

ویزای تحصیلی و هزینه های عبور:

هزینه ویزای مورد انتظار بیش از 29.41 دلار آمریکا تجاوز نمی کند. گذرنامه های دانشجویی معمولاً در حدود 17.65 دلار آمریکا هزینه دارد.

هنگامی که دانشجویان تمام مراحل را طی کردند ، اکنون به طور رسمی ثبت نام کرده و آماده تحصیل در موسسه منتخب مالزی هستند.