شناسایی ژنهای مرتبط با رنگ پوسته در صدف مروارید سیاه

پایه

سایه زنی پلی مورفیسم در nacre از bivalves pteriomorphian شور و شوق فوق العاده ای برای صنعت فرهنگ مروارید است. لایه دلپذیر پوسته صدف تیره مروارید Polynesian ، Pinctada margaritifera نمایش عظیمی از انواع سایه در بین افراد از جمله برداشت های آبی ، سبز ، زرد و صورتی را در هر زاویه قابل تصور به نمایش می گذارد. علیرغم اینکه وراثت پذیری طرح های مختلف سایه زنی با تقاطع اکتشافی نشان داده شده است ، در مورد کیفیت های درگیر با این مثال ها اندکی فکر می شود. در این بررسی ، ما بسیاری از خصوصیات متفاوتی را که بین فنوتیپهای سایه زنی ناشایست از P. margaritifera ارتباط برقرار می شود ، با استفاده از یک استراتژی هیبریداسیون سرکوبگرانه و کم فشار (SSH) استراتژی متضاد با فنوتیپ های تیره و افراد لاغر پوست کامل و نیمه کم رنگ ارتباط برقرار می کنیم.

نتایج

از میان 358 و 346 برچسب آرایش ارتباطی (ESTs) که با هدایت دو کتابخانه SSH به طور جداگانه به دست آمده است ، نمونه های مفصل سازی 37 کیفیت با یک روش PCR کمی (RT-qPCR) مداوم کمی با استفاده از پنج نفر از هر فنوتیپ محاکمه شد. از این رو ، جریان 11 ویژگی برای هر فرد ارزیابی می شود تا از این طریق بتوان تنوع مفرد را تشخیص داد. نتایج ما توصیه می کند که سایه nacre تا حدی تحت تأثیر خصوصیات مرتبط با بیومرالزه شدن لایه کلسیتیک قرار دارد. یک زن و شوهر از ویژگی های درگیر با ترتیب قرص های آراگونیت از لایه nacre و در زنجیره بیوسنتز ملانین علاوه بر این طرح های مفصلی افتراقی نشان داده است. سرانجام ، عدم تحمل زیاد در سطح مفصل در داخل فنوتیپ های تاریک مشاهده شد.

پایان می یابد

نتایج ما آشکار کرد که سه روش ارثی اولیه با پلی مورفیسم سایه دار درگیر بودند: زیست پالایی لایه های مغز و کلسیته و ترکیبی از سایه ها ، به عنوان مثال ، ملانین ، توصیه می کند که پلی مورفیسم سایه در سطوح مختلف در ساختار پوسته اتفاق می افتد. تغییرپذیری بالای آرایش با کیفیت موجود در فنوتیپهای تاریک ، توصیه می کند که کار کنونی باید به عنوان دلیلی برای معاینات بعدی که در آن همه موارد بیشتر بررسی شده است مثالهای مفصل کیفیتهای رقیب در فنوتیپهای تیره با رنگهای مختلف تابشی غالب را پر کنید.

پایه

پلی مورفیسم سایه دار پوسته های صدف از همان آغاز مردم را مجذوب خود کرده است. پلی مورفیسم سایه زنی از ترکیب متغیرهای مختلفی شروع می شود که از وراثت داخلی گرفته تا کاهش اجزای اکولوژیکی شناسایی شده با شیمی طبیعی ، بستر یا تغذیه آغاز می شود [1 ، 2]. صلیب محاکمه نشان داده است که سایه پوسته فرض ارثی است [5-5]. بیشتر تحقیقات یک دلیل ارثی نسبتاً بنیادی برای سایه زدن به پلی مورفیسم ها شامل یک زن و شوهر از مکان با قدرت را نشان می دهد [6-8] ، اگرچه پلی مورفیسم ها به تدریج گسترش می یابند که احتمالاً از چارچوب های پیچیده چند ژنیک بیرون می آیند [9 ، 10]. تحقیقات مداوم نشان داده است كه صدف دریایی به طور كلی نمونه های رنگدانه ای بیشتری نسبت به صدف های آب شیرین را نشان می دهد [11]. مواردی از طبیعت چند وجهی در بیشتر موارد در پوسته هایی وجود دارد که نشان دهنده یک لایه مغز است (به عنوان مثال مادر مروارید ، به عنوان مثال گاستروپودها در خانواده هدیش آرت

، خانواده سفالوپود Nautlidae (دارای مجرای ناتیلوس)) یا کچلی ها خانواده ها Pteriidae ، Mytilidae و Pinnidae به خاطر ارزش مدرن بالا ، سازماندهی و ترتیب لایه جوشان در درجه های مختلف تسلط در گونه های مختلف متمرکز شده است: پروتئومیکس [12-21] ، کیفیت های ارثی [22–26 ، 21 ] ، اپتیک [27 ، 28] ، کانی شناسی [29] و علم [30-32]. nacre از لایه های معمولی کاشی های آراگونیت ساخته شده است و از درخشش آن یکی از انواع است. درخشندگی معمولاً به یک اثر پراش منجر می شود. در مورد ساختار ساختار سطح مسطح مساوی ، مانند یک ساختار سنگ زنی پراش [33 ، 34 ، 27]. رنگهای پراش شبیه رنگین کمان از افزونگی سطح لایه های ناخوشایند (خطوط توسعه) پدید آمده و توسط gemologists “واقع شده” [29] ]. در یک در مورد شما ، همه پرتوهای از منظم سطح و سایه های موجود در نواحی اتصال دهنده کاشی های آراگونیت بیرون نمی آیند و با هماهنگی در روش biomineralization علاوه بر این شغلی را در سایه لایه مضر ایجاد می کنند [29]. به این ترتیب روش بیومرالیزه کردن لایه جوشان در صنعت آبزی پروری مروارید شور و شوق مالی فوق العاده ای دارد. بنابراین ، معاینات گسترده ای انجام شده است تا پروتئین های موجود در پوسته را با غربالگری پروتئین های موجود در پوسته و خصوصیات صریح در بافت های تعیین کننده به عنوان مثال گوشته به رسمیت بشناسند. [35، 36]